(8-345) 60 235 | autobusuparkas@sakiai.lt
autobusubilietai.lt

Lengvatos

Transporto lengvatos - Lietuvos transporto saugos administracija (lrv.lt)

Keleivių kategorijaTolimojo susisiekimo autobusaisPriemiestinio susisiekimo autobusais
 Nemokamai-80%-50%Nemokamai-80%-50%
1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis).-Taip--Taip-
2. Asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).-Taip--Taip-
3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis).-Taip--Taip-
4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II ar III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.-Taip--Taip-
5. Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pateikę nukentėjusio asmens pažymėjimą, kurio antroje pusėje įrašyta 3 str. 1 arba 2 arba 3 punktai (jei įrašyta 3 str. 4 arba 5 arba 6 punktai - lengvata neteikiama).-Taip--Taip-
6. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni.-Taip--Taip-
7. 80 metų ir vyresni asmenys. -Taip--Taip-
8. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, sukakę 70 metų ir vyresni. - Taip -  - Taip - 
9. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais).--Taip--Taip
10. Pasipriešinimo 1940 -1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviai.--Taip--Taip
11. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, jaunesni kaip 70 metų.--Taip--Taip
12. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.--Taip--Taip
13. Asmenys, nuo 70 iki 80 metų, pateikę amžių įrodantį dokumentą.--Taip--Taip
14. Aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, vaikai nuo 7 iki 8 metų, mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, ir mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo bilietą su nuolaidomis.----
15. Aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai bei jų šeimos nariai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.--Taip--Taip
16. Mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai.--Taip--Taip
17. Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 metų amžiaus, neužimant atskiros sėdimos vietos, pateikus amžių įrodantį dokumentą.Taip--Taip--
18. Vaikams nuo 7 iki 10 metų, pateikus amžių įrodantį dokumentą, mokama.--Taip--Taip
19. Keleivis, vežantis keletą vaikų iki 7 metų, už trečiąjį ir kitus moka.--Taip--Taip

 

 

UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“

Adresas: Aušros g. 3, 71121 Šakiai
Mob. tel.: +37068644317
Tel./faks.: (8-345) 60235
El. paštas: autobusuparkas@sakiai.lt

Įm.k. 174273897, PVM m.k. LT742738917
LT904010042100090375, AB DNB bankas

ADMINISTRACIJA
Darbo laikas: I-IV 7:00-16:15V 7:00-15:15
Pertrauka: 12:00-13:00

ŠAKIŲ AUTOBUSŲ STOTIS

Aušros g. 3, 71121 Šakiai
Tel.: (8-345) 60234
Mob.: +37061256224

DISPEČERINĖ
Darbo laikas: I-VII   5:45-18:30

SIUNTŲ SKYRIUS
Darbo laikas: I-VII   7:00-18:15 

BILIETŲ KASA
Darbo laikas: I-VII   7:00-18:15